Foredrag, Workshops, dagsarrangementer


 

Dit virtuelle håndtryk giver dig tips til at opbygge og pleje dit virtuelle visitkort uden at være på computeren hele tiden. pris 199.- kr  120 sider

Sæt pris på dig selv 199 kroner 120 sider

Sæt pris på dig selv - sådan sælger du dit særpræg 120 sider- 199 kroner

Dit professionelle netværk beskriver både, hvordan man som enkeltperson opbygger og vedligeholder netværk, og hvordan man som tovholder i et virtuelt fællesskab får gang i kommunikationen i gruppenetværk. Forfatteren Abelone Glahn har lang erfaring med rådgivning i netværk og virtuelle communities.

Ny og udvidet version fra 2006 -  Biblen for alle, der vil starte selvstændig virksomhed med deres speciale som vare.   366 sider 299.- kr
Bestil bøgerne her

Kontakt 
Abelone Glahn
Amedia
Fjendstrupvej 2
4850 Stubbekøbing
54490094
www.amedia.dk
ag@amedia.dk


Foto er taget af Heidi Maxmiling

2012  
torsdag 12.januar Business Leisure Management,
Nykøbing F
fredag den 13. januar Business Leisure Management,
Nykøbing F
torsdag den 19. januar
Aarhus
Åbent arrangement
pris 150 kroner
Tilmelding her

NewPub Meet Up 2;
Praktisk orienteret aftenseminar for forfattere, skribenter, fotografer, illustratorer og andre boginvolverede, der interesserer sig for nye udgivelsesmuligheder og forretningsmodeller for udgivelse af publikationer såvel på net som på print.
Se mere her: 

Lørdag den 21. Januar 2012

Maglebrænde Gl. Skole, Falster
kl 10-16
Åbent for alle
Pris: 1475.- inkl moms, morgenbrød, frokost , eftermiddagskage samt bogen ”Dit virtuelle håndtryk”

Sted: Maglebrænde Gamle Skole, Fjendstrupvej 2, 4850 Stubbekøbing
(samme sted, som Abelone normalt holder Sommerskole for selvstændige)


Heldagskursus –
Sådan markedsfører du din bog og dit forfatterskab på de sociale medier.
Praktisk kursus i blogs, facebook, Twitter og YouTube og andre onlineplatforme for forfattere, der vil synliggøre deres bøger og forfatterskab via sociale medier.
Tilmelding her:

 

mandag den 23. januar
København kl 13-16
Bogmarkedets kurser
Tilmelding hos
Bogmarkedet
 

Sådan kan forlag og boghandlere bruge blogs i markedsføring af bøger.
Workshop 1

mandag den 6. februar
København kl 13-16
Bogmarkedets kurser
Tilmelding hos
Bogmarkedet

Sådan kan forlag og boghandlere bruge facebook i markedsføring af bøger.
Workshop 2

mandag den 27. februar
København kl 13-16
Bogmarkedets kurser
Tilmelding hos
Bogmarkedet
Sådan kan forlag og boghandlere bruge twitter og YouTube i markedsføring af bøger.
Workshop 3
onsdag den 18. april
Næstved
Arbejdsmiljørepræsentanter, Danmarks Lærerforening
Arbejdsmiljø, sociale medier og lærerrollen

 

* Netværk som personlig kompetence
* Start og drift af online netværk
* Dit virtuelle håndtryk - sådan får du selv indflydelse på, hvad man kan finde om dig på nettet
* Moderatorer og ordstyrer på onlinefora - hvordan drives onlinefora, særligt for netværksansvarlige
* Corporate blogging - om blogging for større virksomheder og organisationer
* Weblogs for freelanceren og mikrovirksomheden
* Weblogs som CV - sådan opbygger og vedligeholder du dit CV på nettet
* Praksisfællesskaber og CoP


Abelone Glahn tilbyder en række oplæg, der kan tilpasses behovet hos den enkelte virksomhed, fagforening, organisation eller faggruppe for eksempel
- som et kort fortællende oplæg på 30-40 minutter 
- som et undervisningspræget forløb, der varer nogle timer 
- som et dagsforløb, hvor der også bliver tid til praktiske øvelser for den enkelte


Communities of Practice (praksisfællesskaber)

1) Hvad er COPs og hvordan bygges de op
2) Motivation til vidensdeling i virksomheder og organisationer
3) Sådan arbejder du som netværksansvarlig

Frie agenter:
1)      Hvad er frie agenter, og hvordan arbejder de ?
2)      Sådan begynder du som fri agent
3)      Den frie agent på arbejdspladsen
4)      Fri agent fase ll- mikrovirksomheder med vokseværk


Netværk
5)      Kunsten at netværke
6)      Netværk på nettet
7)      Moderatorens rolle
8)      Netværker mænd og kvinder forskelligt ?
9)      Dit virtuelle håndtryk - kursus
10)    Dit virtuelle håndtryk - foredrag


Frie Agenter
 

Hvad er frie agenter, og hvordan arbejder de
Oplægget giver et kort rids af omfanget af frie agenter her og i udlandet og koncentrerer sig ellers om at beskrive arbejdsvilkårene for frie agenter, indkomst, arbejdstid og typiske arbejdsdage og -områder.  Mangfoldigheden i den frie agents arbejde illustreres gennem en række eksempler fra forskellige brancher.  

Sådan begynder du som fri agent
Med udgangspunkt i en række cases fortælles om dagligdagen som fri agent, om at leve med den usikre indkomst, med kravet om at kunne sælge sig selv og at være i stand til at netværke. Fri Agent planen gennemgåes med hovedvægt på de områder, hvor en fri agent in spe skal forberede sig ekstra godt.

Den frie agent på arbejdspladsen
At arbejde med både faste medarbejdere og frie fugle kræver både særlige ledelsesmæssige egenskaber og en forståelse for, hvorfor og hvordan den frie agent arbejder. Oplægget kommer ind på hvad virksomheden skal tænke over for at få mest ud af vedkommende, mens den frie fugl er tilknyttet arbejdspladsen, og belyser i øvrigt den frie agents livsvilkår gennem cases.

Fri Agent Fase ll - mikrovirksomheder med vokseværk
Hvad gør den frie agent, når han/hun er lykkedes med sin virksomhed og står overfor at skulle ekspandere uden at blive ufri agent med ansatte og alt det andet, man netop ville undgå ? Hvordan oprettes partnerskaber, hvor ligger fælderne, og hvad er fordele og ulemper. Oplægget er rettet til de frie agenter, der har fungeret i en årrække, og som føler ”der skal ske noget”.
Giv dig selv og din virksomhed et serviceeftersyn først:


Her er et forslag til et halvdagsseminar på 3 timer
Selv om man ønsker at kunne drive sin virksomhed i forholdsvis lille målestok, er det ikke det samme som, at man ikke har ambitioner om vækst, bedre og sjovere opgaver, større omsætning, stærkere netværk og mere interessante kunder.
Men hvordan vokser man uden at miste den frihed, der ligger i at være enten kun sig selv eller forholdsvis få?
 
•          Skab overblik
•          Hvad er status på kunder og opgaver?
•          Hvad vil jeg aflastes på?
•          Hvem vil jeg samarbejde med?
•          Hvor vil jeg udvide?
•          Konkurrenter eller kolleger?
•          Hvordan fornyer jeg mit netværk?
 
halvdagsseminaret begynder med et serviceeftersyn af den lille virksomhed med ambitioner og fortsætter med at fokusere på vækst i netværk, på samarbejdsaftaler med konkolleger, på fastlæggelse af nye mål og professionalisering af den lille virksomhed, der måske tøver med de store spring.
Senere gives nogle meget konkrete redskaber og øvelser, som gør den enkelte i stand til at anskue sin virksomhed i helikopterperspektiv og sætte ny kurs for de næste år.

Oplægget kan suppleres med, at deltagerne får en af bøgerne med fra Mikrobusiness .
Det kunne være ”Mikrovirksomheder med vokseværk” eller ”Har vi en aftale – om kontrakter, rettigheder – og faldgruber”, der specielt tager fat på kontraktlige forhold bl.a. omkring samarbejdsaftaler, konkolleger og underleverandører.Rabat kan opnås ved køb over 15 stk

Til top

Netværk

Kunsten at netværke

Network or notwork!
Begrebet at netværke vinder mere og mere indpas i vores dagligdag. En persons netværk bliver ofte set som en eftertragtet og dybt nødvendig ressource, og et faglig netværk bruges i stigende grad som basis for både kompetenceudvikling, kontakt til den politiske og finansielle verden uden for en organisation eller i en virksomhed og i særdeleshed til udveksling af erfaringer mellem mennesker, der har den samme funktion.
I karrieren er et netværk uundværlig for at kunne bevæge sig mellem de gode jobs og for at kunne bestride en post, der kræver viden og indsigt - som man blandt andet kan få gennem sit netværk.

Men hvordan skaffer man sig et netværk, og hvordan udbygger og benytter man det? Hvor går grænsen mellem netværk og nepotisme, og hvordan holdes balancen mellem at give og modtage i de relationer, der skabes?
Hvordan skabes den nødvendige tillid, og hvordan finder vi tid til at netværke?
Kan det betale sig at bruge internettet til at netværke med, og hvordan plejes netværk on og offline ?

Oplægget er rettet til  alle, der har brug for at skabe og vedligeholde kontakter, og gennemgår i hovedtræk hvad gode netværksegenskaber er, hvordan man bør opføre sig i netværk, og hvordan man ”sælger sig selv” i det fysiske møde med andre

 Kurset tilrettes den enkelte rekvirent. det er således ikke et standardkursus, men et kursus, der er rettet ind efter den enkelte virksomhed eller organisations behov.

Ring til Abelone Glahn for nærmere
54490094

Netværk på nettet
Virtuelle netværk er eminente til at skabe kontakter og vedligeholde netværk, hvis de vel at mærke bruges rigtigt. Oplægget gennemgår hvad det klassiske virtuelle netværk består af, hvad gode netværksegenskaber er, hvordan man vedligeholder sit virtuelle netværk, og hvor det som regel går galt. Særlig vægt lægges på betydningen af at dele viden.  

Moderatorens rolle
Den væsentligste aktør i et virtuelt fællesskab er den eller de, der er moderatorer på postlister. Skønt ofte næsten usynlig er det moderatoren, der sørger for liv og god tone på en liste. Hvad kræves af en god moderator, hvor går det galt, og hvordan løses problemer, der opstår, når folk kun sidder overfor hinanden via skærm.

Netværker mænd og kvinder forskelligt ?
Kommer mænd altid op at skændes om ophavsretten til en ide? Kan kvinder kun netværke med nogen, de kan lide? Er det kun mænd, der ikke kan udholde private kommentarer, og er det kun kvinder, der er bange for at ulejlige? Hvordan netværker du selv? Causeriet kommer med eksempler og provokerende udsagn om de fordomme vi har om hinandens måde at skabe og bruge kontakter

til top

Praksisfællesskaber og virtual communities

Communities i praksis 

Et virtuelt fællesskab er en organisme under konstant forandring, og at designe et sådant fællesskab er mere et spørgsmål om at røgte dets evolution end at bygge det op med et prædestineret formål og fast struktur. Softwaren alene gør det ikke.
Design og styring kræver en forståelse for og accept af passion, af sociale relationer mellem mennesker og af frivillig indsats.  Man skal finde de rigtige til at være tovholdere, og hele virksomheden skal i sin grundholdning forstå betydningen af at turde dele viden.
Med hovedvægt på det praktiske gennemgåes, hvordan man driver internetfællesskaberne, får liv i dem, vedligeholder dem, ligesom seminaret ser nærmere på tovholdernes funktion som moderator på aktive postlister.

Teknikker til at engagere medlemmerne.
Når virtuelle fællesskaber skaber sig selv, men initieres af virksomheden, kan det ofte være svært at få gang i dem i begyndelsen.
Her gennemgåes en række teknikker til, hvordan man kan engagere medlemmerne, først igennem den tidlige fase, hvor det primært er tovholderen der skubber indhold ud til deltagerne, og til den modne fase, hvor indholdet genereres mellem medlemmerne.  
Da en af de vigtigste personer i et community er tovholderen, gennemgås hvilke egenskaber vedkommende optimalt skal besidde, og hvordan vedkommende kan håndtere situationer, der ofte skaber kaos i et community.

til top

Dit virtuelle håndtryk - kursus

Prøv allerførst at søge dit eget navn på Google...

Hvad sker der? Hvad kommer frem? Er du tilfreds med de link, der henviser til dit navn ? Eller ville du gerne give et andet indtryk - ønske, at der dukkede nogle andre oplysninger om dig selv op?
Er det, du ser professionelt og troværdigt nok ?!!

Hvis du gerne vil skabe et virtuelt visitkort, der rækker ud mod dem, du gerne vil nå, med de budskaber, du helst vil give, så er det tid at komme på dette kursus.

Lær at opbygge din egen online-identitet i stort og småt:

- sådan finder eller opretter du dine egne onlinenetværk
- sådan får du det bedste ud af deltagelse i online-netværk
- hvad pokker er LinkedIn, og hvad skal jeg dog bruge det til ?
- sådan forbedrer du dine daglige emails og udviser Netetikette
- din professionelle weblog - hvorfor, hvorfor ikke
- din egen hjemmeside - også som fastansat
- udgivelse af eget nyhedsbrev
- wikipedia og podcast og andre nye udgivelsesmuligheder
- OG  sådan får du tid til alt dette !!

Og hvorfor skal du så bruge tid på dette ?
En synlig tilstedeværelse på internettet er tvingende nødvendig i en tid, hvor vi næsten pr. automatik finder vores oplysninger online.
To ud af tre stillinger besættes uden opslag og udelukkende ved hjælp af netværkskontakter, jobansøgere tjekkes på nettet, inden de kaldes til samtale, CVet afløses af en fyldig weblog, den enkelte opdaterer sin viden ved at finde og udveksle dyrebar information i nyhedsgrupper, man søger job og internationale kontakter via LinkedIn og lignende sociale onlinecentraler, man Googler en oplægsholder eller en kommende kollega, og holder sig orienteret via elektroniske nyhedsbreve, weblogs og almindelige hjemmesider.

Men hvordan er det egentlig lige, det fungerer, hvordan sorterer man til - og især fra - i mulighederne?

Abelone Glahn, der selv er en inkarneret onlinenetværker, gennemgår med mange letforståelige eksempler om, hvad en online-tilstedeværelse kan bestå af, illustrerer netetiketten for den enkelte og ser på, hvordan man nemt kan blive synlig på nettet og finde ind til de onlinegrupper, der er relevante.

Hun gennemgår også, hvad det klassiske virtuelle netværk består af, kommer med praktiske eksempler på online-netværk og fortæller, hvad man skal overveje, hvis man vil oprette selv vil danne en praktikerforum på nettet som redskab til for eksempel videndeling eller kundepleje i virksomheder og organisationer eller blot mellem mennesker, der deler den samme interesse.

Målgrupper:
Fastansatte og selvstændige, der ønsker at bruge internettet i karriere- og businesssammenhæng, men som er usikre på de forskellige muligheder og på, hvor egen indsats med fordel kan lægges.

Varighed 2-3 timer
Krav til udstyr: Pcer med internetopkobling og projector
Det vil være godt, hvis deltagerne selv har adgang til internettet og kan følge med samtidig på deres egen skærm.

Max antal deltagere 35

--

Dit virtuelle håndtryk - foredrag

Prøv allerførst at søge dit eget navn på Google...
Hvad sker der? Hvad kommer frem? Er du tilfreds med de link, der henviser til dit navn ? Eller ville du gerne give et andet indtryk - ønske, at der dukkede nogle andre oplysninger om dig selv op? Er det, du ser professionelt og troværdigt nok ?!!

Hvis du gerne vil skabe et virtuelt visitkort, der rækker ud mod dem, du gerne vil nå, med de budskaber, du helst vil give, så er det tid at høre dette foredrag.

- Hvad er onlinenetværk, ad skal jeg bruge dem til, og hvordan deltager jeg ?
- Hvad pokker er LinkedIn, og hvorfor skulle jeg dog bruge tid på dette ?
- Hvad er en weblog, og kan man også have sådan en som fastansat ?
- Har jeg noget interessant at fortælle på en hjemmeside og i et nyhedsbrev ?
- Hvad er wikipedia og podcast – og hvad kan jeg bruge det til ?
- Og først og fremmest – hvis jeg går ind i at skabe min egen profil på nettet – hvordan kan jeg så få tid til alt dette ?

En synlig tilstedeværelse på internettet er tvingende nødvendig i en tid, hvor vi næsten pr. automatik finder vores oplysninger online.
To ud af tre stillinger besættes uden opslag og udelukkende ved hjælp af netværkskontakter, jobansøgere tjekkes på nettet, inden de kaldes til samtale, CVet afløses af en fyldig weblog, den enkelte opdaterer sin viden ved at finde og udveksle dyrebar information i nyhedsgrupper, man søger job og internationale kontakter via LinkedIn og lignende sociale onlinecentraler, man Googler en oplægsholder eller en kommende kollega, og holder sig orienteret via elektroniske nyhedsbreve, weblogs og almindelige hjemmesider.

Men hvordan er det egentlig lige, det fungerer, hvordan sorterer man til - og især fra - i mulighederne?

Abelone Glahn, der selv er en inkarneret onlinenetværker, gennemgår med mange letforståelige eksempler om, hvad en online-tilstedeværelse kan bestå af, illustrerer netetiketten for den enkelte og ser på, hvordan man nemt kan blive synlig på nettet uden at bruge hele dagen foran computeren.


Målgrupper:
Fastansatte og selvstændige, der ønsker at bruge internettet i karriere- og businesssammenhæng, men som er usikre på de forskellige muligheder og på, hvor egen indsats med fordel kan lægges.

 

Varighed: 2 timer med pause


Krav til udstyr: Pcer med internetopkobling og projektor

 


Kom godt i gang med Linked In

LinkedIn
Mange danskere har sagt ja tak til at komme med på business netværket Linked In, men ved egentlig ikke rigtig til hvad nytte.
Dette lynkursus giver en indføring i, hvordan onlinenetværket Linked In er bygget op, hvad man kan bruge det til, og hvorfor det for nogle kan være vigtigt at bruge i rekrutteringsøjemed både som kandidat og som headhunter.

Journalisten og netværkseksperten Abelone Glahn, der er forfatter til bogen ”Dit virtuelle håndtryk – sådan netværker du på nettet ” giver i dette praktisk orienterede foredrag et indblik i Linked In på godt og ondt, og sørger for plads til konkrete spørgsmål fra deltagerne.

Varighed 2 timer, optimalt 2½ mulighed for pause og networking mellem deltagerne.
Typisk et gå-hjem-arrangement.

Oplægget kan med fordel suppleres med, at deltagerne køber bogen ”Dit virtuelle håndtryk med ” til rabatpris. (Normalpris 199.- rabatpris ved køb af over 10: 175.- inkl moms)

Her er detaljer om foredraget:

1) Hvad er Linked In – hvilke principper bygger Linked In på, hvorfor opstår det nu, hvad adskiller Linked In fra andre sociale netværk?
2) Hvad kan jeg bruge det til
- hvordan løser jeg problemer, finder kontakter, bliver fundet selv, indhenter nyttig information uden at sidde foran skærmen dagen lang
3) Kom godt i gang – staldtips til at forbedre sin onlineprofil, invitere de rette og bruge de forskellige funktioner
4) Tidsforbrug – set både med medarbejderens og virksomhedens øjne

Oplægget vil kort berøre virksomheders brug af Linked In i rekrutteringsøjemed, men primært se det fra kandidatens øjne

Ønsker en kunde et særligt oplæg rettet mod rekruttering ved hjælp af Linked In samt om virksomheders forhold til en evt. politik for brug af Linked In i arbejdstiden, kan dette arrangeres.


Udstyr:
Det er en forudsætning for foredragets gennemførelse, at der på stedet er en stabil internetforbindelse uden forhindringer i firmaets firewall eller øvrige opsætning,
samt at der forefindes et stort lærred og projector.
Abelone Glahn medbringer egen PC.


Kontakt Abelone Glahn for yderligere oplysninger
Amedia
Fjendstrupvej 2
4850 Stubbekøbing
54490094
www.amedia.dk
ag@amedia.dk

NYE KURSER
For virksomheder og selvstændige
*Dit virtuelle håndtryk

*Kom godt i gang med LinkedIn
LinkedIn

* Netværk som personlig kompetence
(individuelt tilpassede kurser - ring for nærmere)* Dit virtuelle håndtryk - sådan får du selv indflydelse på, hvad man kan finde om dig på nettet

* Moderatorer og ordstyrer på onlinefora - hvordan drives onlinefora, særligt for netværksansvarlige


* Corporate blogging - om blogging for større virksomheder og organisationer

* Weblogs for freelanceren og mikrovirksomheden

* Weblogs som CV - sådan opbygger og vedligeholder du dit CV på nettet

* Praksisfællesskaber og CoP

samt skræddersyede kurser efter rekvirentens behov.